Veurproof

De interne opening van het Vastelaovesseizoen op de zaterdag na 11-11, de veurproof, wordt voorafgegaan door een Heilige Mis. Deze mis wordt opgeluisterd door onze eigen joekskapel. Op de feestavond daarna worden de jubilarissen gehuldigd en de uitslag van de loterij bekendgemaakt, onder het genot van een muziekje en een hapje.

 • Twan Rutjens – voorzitter
 • Anton Jacobs
 • Rob Schouwenberg
 • Kees van Hintem
 • Frans Bremmers

Kaetelgerich

Meestal 2x per 5 jaar vindt het unieke ‘Steyler Kaetelgerich’ plaats. Ruim 1 jaar eerder starten de voorbereidingen. Van ideeën naar tekst, regie en spelers tot contacten met bestuur en technische commissie en uiteraard de repetities. Ook wordt jaarlijks een optreden verzorgd in ‘St. Julia’.

 • Anton Jacobs
 • Pascal Thönissen
 • Dirk Tuithof
 • Jos Jacobs
 • Erik Aarts
 • Eric Janssen
 • Bram Schouwenberg
 • Jack Bessems
 • Eugenie van Gerven
 • Yvonne Rijs
 • Toon Martens
 • Gitte Hoezen
 • Marcel van Heel
Kaetelgerich 

Technische commissie

De TC ondersteunt alle commissies bij technische zaken. Duuvelswagen opbouwen, zaal inrichten, borden plaatsen, allemaal in een handomdraai. En uiteraard hangt de TC ook uw bestelde vlag op! Hoogtepunten zijn het verzorgen van het Kaetelgerich en de buitenhel op de Patersplak.

 • William Killaars – voorzitter
 • Hay Hermkes
 • Erik Cremers
 • Rob Dorssers
 • Pim Ewals
 • Raymond Geraads
 • Stevie Haazen
 • Dre Hekkens
 • Leon Hendriks
 • Anton Jacobs
 • Ruud Janssen
 • Rene Karis
 • Ger Keltjens
 • Peter Linssen
 • Tom Linssen
 • Toon Martens
 • Twan Martens
 • Joost Quaring
 • Hans Schouwenberg
 • Nico Sebus
 • Eric Simons
 • Jules Thijssen
 • Jac. Thönissen
 • Marcel Thönissen
 • Rob Schouwenberg
 • Jeroen van Hintem
 • Rene Sijbers
 • Mathieu Breukers

Oud Papier actie

Elke 3e zaterdag van de maand wordt het oud papier opgehaald in de wijk ‘Op de Heide’, om zo extra inkomsten te genereren. Een onmisbare club voor Vv. de Kaetelaers!

 • Erik Cremers
 • Peter Linssen
 • Tom Linssen
 • Pim Ewals
 • Jules Thijssen
 • René Sijbers
 • Joost Quaring
 • Gijs Nooten
 • Twan Martens
 • Dré Janssen
 • Pascal Thönissen
 • Marcel van Heel
 • Juul Munten
 • Hay Hermkes
Ophaaldata

Heren van Raad en Advies

Deze heren hebben inmiddels hun sporen verdiend binnen de vereniging en fungeren als klankbord voor het bestuur,

 • Theo Tuithof
 • Jac. Thönissen
 • Hay Bongaerts
 • Dré Janssen

Duuvelsbal

Na de ‘Walpurgisnacht’ wordt het onrustig op Steyl. De Duuvels hebben geen heerser, dat kan natuurlijk nooit! De bekendmaking tijdens het roemruchte Duuvelsbal komt dichterbij. Op tonen van de joekskapel, het orkest en de artiesten stijgt de spanning naar ongekende hoogte. Om 21.31 is de spanning om te snijden, rommelt de hel en met een knal presenteert Vors Lucifer zich voor een ‘verduuvels gojje’ vastelaovend!

 • Kees van Hintem – voorzitter
 • Hay Hermkes
 • Jac. Thönissen
 • Marcel Thönissen
 • Pim Ewals
 • Bram Ewals
 • Ron Driessen
 • Tom Linssen
 • William Killaars

Lucifer Keuze Comite

De meest geheimzinnige commissie binnen Vv. de Kaetelaers! Medio september bekijkt het LKC welke Steylerse jongen de scepter mag zwaaien over het Steyler Duuvelsriek. Nachtelijke besprekingen leiden Vors Lucifer naar de hel op vastelaoveszondag waar hij zijn opwachting maakt voor een ‘verduuvels good’ jaar. Vors Lucifer is nog niet gewend of de geheimzinnige bijeenkomsten starten alweer…

 • Kees van Hintem
 • Erik Goossens
 • Marcel van Heel
Naar Vors Lucifer 

Pers & Promotie

P&P staat garant voor een goede presentatie van Vv. de Kaetelaers, intern en extern, middels de website, briefsjablonen en huisstijl. De advertenties, persberichten en programmaposters worden ook verzorgd en ontworpen. Ook worden de sponsoren tijdens eigen actviteiten extra belicht.

 • Frans Bremmers – voorzitter
 • Bram Ewals
 • Erik Goossens
 • Ron Janssen
 • Pascal Thönissen
 • Tom Pelzer
 • Pieter Smeets

Bloemenactie

Elke 3e zaterdag van juni trekt Vv. de Kaetelaers door Tegelen en Steyl om rozen te verkopen. Gezellig, leuk en financieel aantrekkelijk! Door de gretige aftrek kan Vv. de Kaetelaers de verenigingskas spekken, hoewel de actie oorspronkelijk als instrumentenfonds voor de joekskapel gold.

‘Op de 3e zaterdag van juni zet Vv. de Kaetelaers de bloemetjes buiten!’

 • Marcel Thönissen
 • Frans Bremmers
 • Ted Huybers

STV Muziekcommissie

De Samenwerkende Tegelse Vastelaovesverenigingen nodigt, zodra het nieuwe motto bekend is, bekende en nieuwe artiesten uit een nummer in te sturen voor het liedjesmatinee op de 1e zondag van oktober. Uit de maximaal 11 deelnemers komen de 4 winnaars op de vastelaoves CD die op 11-11 gepresenteerd wordt. De winnende liedjes zijn tevens te downloaden vanaf de STV-websites.

 • Jan Joosten
 • VG. de Beerpiëp
Winnende liedjes 

Jeugdoptocht

Op vastelaovesdinsdag klinkt er muziek door de Steyler straten, want dan trekt onder aanvoering van Jeugd Vors Lucifer en Vors Lucifer de jeugdoptocht! Grote en kleine groepen, paren en eenlingen doen mee onder het motto ‘meedoen is leuker dan kijken’. Alle Tegelse gangmakers zijn present. Een deskundige jury beoordeelt welke jeugdige deelnemers een prijs van Jeugd Vors Lucifer ontvangen en alle deelnemers krijgen een aandenken!

 • Joep van Berlo – voorzitter
 • Pim Ewals
 • Leon Hendriks
 • Chantal Killaars
 • Jules Thijssen
 • Kevin Mooren
 • Twan Rutjens
 • Toon Martens
 • Anton Jacobs
 • Mathieu Breukers

 

Jeug Lucifer Keuze Comite

Deze commissie zoekt geschikte kandidaten voor de erefunctie van Jeugd Vors Lucifer. Na interne vergaderingen volgt een eenduidige voordracht. De ouders worden benaderd en na een ‘jawoord’ volgt een geheim traject met besprekingen, proefschminken en foto’s maken!

 • Ted Huybers – voorzitter
 • Hay Hermkes
 • Remy Merkx
 • Tim Sijbers
Naar jeugd

Herinneringsbeeld

Als blijvende herinnering werd aan de Steyler gemeenschap in 2004, ter ere van het 11 x 11 jarig Kaetelgerich, het beeld van Vors Lucifer aangeboden. Het beeld, gemaakt door Steylenaar Jac Janssen, werd na overleg met de wijkraad en ‘Stijlvol Steyl’ geplaatst in het ‘Arnoldushofje’ waar het hopelijk tot in lengte van jaren zal staan! Een aanwinst voor Steyl!

 • Theo Tuithof
 • Theo Verheyen

Stijlvol Steyl

In 1983 werd Stichting Stijlvol Steyl opgericht met als doel de organisatie van 6 Steyler jubilea: mannenkwartet Animo, St. Rochusparochie, botanische tuin Jochumhof (50 jaar), zangvereniging Vriendenkring, missiemuseum en Vv. de Kaetelaers (100 jaar). De stichting bleef daarna actief bij speciale gelegenheden, in het bijzonder de heiligverklaring van Pater Arnoldus Janssen. Steyl behouden en verfraaien behoort tot het doel, met adviesfunctie naar de gemeente en recent de adoptie van het ketelhuis.

 • Jac. Thönissen
 • Theo Tuithof
 • Leon Hendriks
 • Joost Quaring
 • Toon Martens
 • Anton Jacobs
 • Marcel Thönissen
 • Pim Ewals
 • Erik Cremers
 • Twan Martens

Kaetellappers

Deze commissie schrijft jaarlijks particulieren en bedrijven aan met het verzoek een donatie te schenken aan Vv. de Kaetelaers, met daarin ook onze plannen om de Steyler vastelaovend op een financieel verantwoorde manier te organiseren!

 • Theo Thurlings – voorzitter
 • Erik Goossens
 • Ton Sijbers
 • Hub Peters
 • Wim Rijvers
 • Wim Hanraets
 • Theo Tuithof
 • Jac. Thönissen
 • Hay Bongaerts
 • Twan Martens
Kaetellappers 
Image