1883

Het faillissement van de Venlose Woltersbank kostte vele bedrijven de kop. De Tegelse en Steyler mannen beklaagden zich in de cafés. Onder de ontslagen bij de oudste Tegelse ijzergieterij van Kamp & Soetens, was boekhouder van Poppel.  Hij kende een ludiek volkstribunaal in Luik, waar verdachten door duivels verbrand werden in de 'kaetel'. Zo werd de Woltersbank samen met 'de Nekse' en 'de Sjpekvot' de eerste beklaagde van het Steyler Kaetelgerich, dat op 3 plekken werd opgevoerd.


Na de opvoering in 1905 werd het ketelgezelschap uitgenodigd op de markt in Venlo. Lucifer nam echter nooit bezit van de stad, omdat de ketelwagen niet onder de Roermondsepoort door paste.

1944

In de hongerwinter beloofde men dat, mocht men ooit bevrijd worden, 25 jaar geen vastelaovend gevierd zou worden. Steyl was echter nog maar net bevrijd, of er liep in de bevrijdingsoptocht een rechterswagen met een 'kaetel' mee, bestemd voor Hitler, Goering en Goebels.Lokale en landelijke zondaars werden niet ontzien. Phil Bloom, de eerste naakte vrouw op tv, de Tegelse Huub Stapel, die zijn afkomst verloochende en de nodige Venlonaren wachtte de vuurdood. Joop den Uyls woorden 'ik heb toch niets gedaan' werden hem juist fataal.

1952

De belofte uit de oorlog werd opgeheven, nadat veel mensen het volksfeest elders gingen vieren. Niets stond de oprichting van Vv. De Kaetelaers in de weg. De eerste voorzitter was Jacques 'van de Pos' Driessen. De voorzitter wordt tijdens vastelaovend 'Opperduuvel' genoemd.Driessen werd opgevolgd door Karel Abels, waarna Theo Tuithof 2x11 jaar de voorzittershamer droeg tot 1999. Erik Aarts volgde voor 11 jaar tot 2011. Marcel van Heel droeg het stokje in 2017 over aan Ruud Leurs.


In 1981 ging voor het bestuur een wens in vervulling met de oprichting van Joekskapel de Kaetelaers, welke sindsdien is uitgegroeid tot een prima blaaskapel, die ook in Duitsland graag gezien wordt.

1983

Het 100-jarig jubileum werd gevierd, samen met andere Steyler verenigingen. Hoogtepunten waren een grotesk Kaetelgerich en de organisatie van het BCL-carnavalstreffen.In 1992 werd Ruud Smeets uitgeroepen als eerste Jeugd Vors Lucifer, nadat in de jaren '80-'90 Tegelen kennismaakte met een jeugdtrio en -boerenbruidspaar.

2004

11x11 jaar Steyler Kaetelgerich werd gevierd met de organisatie van het BCL-carnavalstreffen en een hoogstaand Kaetelgerich in avondsfeer.Anno nu telt Vv. De Kaetelaers zo'n 100 leden, trekt elke vastelaovesdinsdag de jeugdoptocht door de straten en volgt tweemaal per vijf jaar een opvoering van het Kaetelgerich. Eenmaal per vijf jaar wordt de hoogste onderscheiding uitgereikt: de 'Golde Kaetel'.

Gerechtshof

De traditie van het Kaetelgerich werd in ere gehouden: driemaal in de vijf jaar houdt het Gerechtshof, bestaande uit de officier, advocaat, griffier, aanklager, Vrouwe Justitia en Vors Lucifer, openbaar zitting. Zaken die in de ogen van de burgerij krom zijn, worden rechtgezet. De verdachten kunnen niet ontkomen aan een straf, zoals ‘D’m baom sjreuje…’ (de billen schroeien) of ‘de kaetel in…’ (vuurdood in de ketel). De vonnissen worden onder de bezielende leiding van Vors Lucifer door zijn duivelse onderdanen uitgevoerd.

Vors Lucifer

Elk jaar op vastelaoveszondag wordt een Vors Lucifer uitgeroepen, die één jaar lang heerst over de Steyler duivels. De eerste na-oorlogse Lucifer was Chris Helmes in 1952. De oorsprong van het Luciferschap vindt men echter al terug in de jaren ’20 en ’30. Officieel kunnen we alleen teruggrijpen op een foto uit 1939 van ‘Sjang van de Stevel’ (Sjang Driessen) als 'Opperduivel'. Het ontstaan van de Jeugd Vors Lucifer is precíes bekend: in de jaren ’80 en ’90 werden een prinselijk jeugdtrio en een jeugd boerenbruidspaar in het leven geroepen in Tegelen, waarop Vv. De Kaetelaers niet achterbleef en in 1992 Ruud Smeets uitriep als eerste Jeugd Vors Lucifer.

Duuvelswagen

In 1981 ontwierpen Dré Peeters en Jac Thönissen, een prachtige duuvelswagen. Op 25 april 1988 brak echter een noodlottige brand uit in de stallingen, waardoor Vv. De Kaetelaers in één klap haar trots kwijt was. Met een succesvolle actieloterij ‘Help met gulle hangk, de Kaetel óet de brangk’ werd een beroep gedaan op de gulle bevolking. Eind 1989 werd gestart met een nieuwe wagen, van maar liefst 12x6 meter! Een fraai 'dankjewel' aan de Steyler bevolking. Deze wagen rijdt nog steeds, naar ontwerp van H. van Gerven renovatie op aangeven van Pascal Thönissen (2001): een duivelswagen, met een giftige Drakenkop.

Vors Lucifer


Aad Lucifers Steyl

Jeug Vors Lucifer


Aad Jeug Lucifers

De duuvelswagen, een icoon!

Bekijk al onze duuvelswagens
Image