Veurproof Kaetelaers

Pieter Smeets Nieuws

Afgelopen zaterdag is onze nieuwe voorzitter Ruud Leurs officiëel geïnstalleerd. Dat
gebeurde tijdens de interne feestavond ter gelegenheid van de opening van het
vastelaovesseizoen.

De avond ging van start met een Heilige Mis, opgedragen door pater Jan van As in het
Missiehuis en het hijsen van de vlag bij het jubileumstandbeeld door Vors Lucifer Guus
Hendrikx met zijn partner Yvon.

Aansluitend kwamen leden, Kaetellappers en genodigden bij elkaar in café-zaal
Vriendenkring. Tijdens het officiële gedeelte kon de nieuwe voorzitter enkele nieuwe
leden verwelkomen met de verenigingsspeld en het rode duivelkopje. Tevens werden er
enkele nieuwe jeugdleden geïnstalleerd bij de jeugdcomissie. In de jeugdcomissie neemt
Luc van Hintem de taak van Zjwaegelaer over van Pepijn Merkx en zal Fabio Peelen de
ceremoniemeesterstaf van Sander Thurlings overnemen.

Daarna werd uitgebreid aandacht besteed aan onze jubilarissen. Jos Jacobs werd
gehuldigd vanwege zijn 11-jarig lidmaatschap bestoken met de bronzen speld. Jos is lid
van het schrijverscollectief van het Kaetelgerich en was Vors Lucifer in 2006.

Patrick Schouenberg (leider joekskapel) en Jules Thijssen (optochtcommissie) werden
beide gehuldigd vanwege hun 2×11 jarig lidmaatschap met de zilveren speld.

Gitte Hoezen, regisseuse van het Kaetelgerich, heeft aangegeven haar taak over te
dragen. Ze werd als dank voor haar jarenlange inzet in het zonnetje gezet.

Ook werd stilgestaan bij het afscheid van twee bestuursleden. Allereerst voormalig
voorzitter Marcel van Heel. Na 7 jaar voorzittersschap droeg hij de voorzittershamer op
de jaarvergadering in mei dus over aan Ruud Leurs en werd daarom samen met zijn
vrouw Lisette in de bloemetjes gezet.

Zijn broer, voormalig penningmeester Patrick van Heel, nam ook dit jaar afscheid van het
bestuur. Vanwege zijn 2×11-jarig bestuurslidmaatschap werd hij benoemd tot ere-
bestuurslid en ook zijn vrouw Yvon ontving een bloemetje.

In de loop van de avond werd de trekking van de loterij bekend gemaakt en organiseerde
de jeugdcommissie de jaarlijkse tombola met vele prijzen.