Vastelaovesbrunch 2024

Frans Nieuws

Op zondag 11 februari hielden we onze vastelaovesbrunch in het Limburgse Schutterij Museum. Het was een gezellig informeel samenzijn met de leden en hun partners, voorafgegaan door een kort officieel gedeelte. Na het welkomstwoord door Erik Goossens werd stilgestaan bij diegenen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn: ere-bestuurlid Hay Hermkens en duuvels-pliessiej René Linssen.

Ook was er aandacht voor de scheidende bestuursleden Anton Jacobs, Dirk Tuithof, Kees van Hintem en Twan Rutjens, waarbij de laatste twee vanwege hun decennialange bestuursfunctie beiden benoemd werden tot ere-bestuurslid.

Ook werden alle aanwezige jubilarissen gehuldigd: Bram Ewals, Pim Ewals en Erik Cremers (2×11 jaar), Kees van Hintem (3×11 jaar), Theo Tuithof (5×11 jaar). Een bijzondere huldiging was er voor Hub Peters, die in de corona-periode 6×11 jaar lid was en nu samen met zijn echtgenote Wies in het zonnetje werd gezet. Hij werd tevens door een afvaardiging van het BCL-bestuur met de grootorde gehuldigd voor dit bijzondere jubileum en ook zijn echtgenote werd gehuldigd voor haar ondersteuning in al die jaren.

Kees van Hintem en Theo Tuithof werden eveneens gehuldigd met de BCL-onderscheiding voor hun langjarig lidmaatschap.

Ook was er aandacht voor het 11-jarige beschermheerschap van Theo Thurlings.

Daarna kon het informele gedeelte van start gaan met een gezellige brunch. Zo werden de drie dolle dagen in een sfeervolle ambiance op een stijlvolle wijze ingeluid.  

Foto’s van de brunch staan op deze website.