Sjra Evers in memoriam

In Memoriam: Sjra Evers

Remy Nieuws

 

Vandaag bereikte ons het droevige bericht, dat op 85-jarige leeftijd ons zeer gewaardeerd en alom gerespecteerd erebestuurslid, Dhr. Sjra Evers is overleden.Sjra was bijna 60 jaar lid van Vv. De Kaeteleaers werd in 2013 gehuldigd voor zijn 5x 11 jarig lidmaatschap.
Zijn betrokkenheid bij Vv. De Kaetelaers was enorm groot.
Begonnen als lid van de Duuvelsgarde, stroomde hij door naar een bestuursfunctie, die hij meer dan 33 jaar heeft vervuld

Als bestuurslid had hij de verantwoordelijkheid voor de Duuvelszitting en was hij ook een fervent vrijwilliger in de organisatie van de legendarische kienavonden in de jaren 80
Verder was Sjra een grote animator van de Steylerse jeugdoptocht.

Hij was zeer verheugd toen een aantal jaren geleden de Senaat van Vv. De Kaetelaers werd opgericht. Een club van wijze mannen die hun sporen binnen de vereniging ruimschoots hadden verdiend
Als Vv. De Kaetelaers zijn we hem zeer veel dank verschuldigd voor zijn betrokkenheid en inzet voor Vv. De Kaetelaers.
We wensen de naaste familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur, beschermheer en leden van Vv. De Kaetelaers