Kaetelgerich uitgesteld

Frans Nieuws

Persbericht:

In een extra ingelaste bestuursvergadering van Vv. De Kaetelaers is besloten dat er een streep gaat door  ’t Steyler Kaetelgerich dat normaal gesproken zitting zou houden op zaterdag 20 november 2021 op het Museumplein op Steyl.

Ook het aansluitende Nao-Gerech in Zaal Vriendenkring zal begrijpelijkerwijs niet doorgaan.

“Een begrijpelijke beslissing maar ook een fikse tegenvaller” zo zegt Kaetelgerich-voorzitter Marcel van Heel. “De spelersgroep is al maanden aan het repeteren en om vijf voor twaalf blijkt, dat het Kaetelgerich in navolging van 2020 NIET door kan gaan”

Vooruitlopend op een mogelijk negatief advies van de veiligheidsregio is Vv. De Kaetelaers zelf tot de conclusie gekomen, dat het Kaetelgerich geen doorgang kan vinden.

De oplopende coronacijfers spreken voor zich en dit is het enige juiste signaal richting de overvolle ziekenhuizen, aldus secretaris Erik Goossens van Vv. De Kaetelaers.

Het Steyler Kaetelgerich verdient een groot podium en dat kunnen we in deze bizarre tijden helaas niet bieden.

Samen met de commissie Kaetelgerich, de spelersgroep en het bestuur zal Vv. De Kaetelaers op zoek gaan naar een alternatieve datum voor de opvoering. Van uitstel mag geen afstel komen.

Op Steyl zullen de rechters hoe dan ook recht spreken, wat er krom is !