Jouw kleurplaat op de poster ?

Frans Nieuws

Wordt jouw tekening de winnende Vastelaovesposter van Vv. De Kaetelaers en komt deze tekening ook op de lucifersdoosjes in 2021 ?
Ieder jaar wordt er in samenwerking met de COOP Steyl een Lucifersactie georganiseerd door de jeugdcommissie van Vv. de Kaetelaers.
Normaal gesproken worden de doosjes beplakt met de foto van de nieuwe Jeug Vors Lucifer.
Zoals jullie weten gaat dat dit seizoen helaas niet lukken omdat we géén nieuwe heersers zullen gaan uitroepen vanwege de nog steeds geldende corona-maatregelen.
Toch hebben we iets leuks bedacht om evengoed een succesvolle Lucifersactie te houden.

Je kunt de tekening hier downloaden. Een blanco kleurplaat is echter ook af te halen bij:
–            Erik Goossens, Potaerdstraat 64

De tekening is een historische kleurplaat uit 1992 bij gelegenheid van het uitroepen van de 1e Jeug Vors Lucifer van Vv. De Kaetelaers.
Saillant detail is dat deze tekening destijds is ontworpen door ons onlangs overleden erebestuurslid, Dhr. Jac. Thönissen.

Alle ingeleverde kleurplaten worden vakkundig beoordeeld door
Vors Lucifer 2020 Bram Schouwenberg en Jeug Vors Lucifer 2020 Baer Nijs.

De mooiste tekening zal uiteindelijk als poster worden gedrukt zodat deze op zoveel mogelijke plaatsen op Steyl kan komen te hangen.
Ook krijgt de winnende kleurplaat een plaats op de Lucifersdoosjes die op vrijdag 29 januari zullen worden verkocht.

Lever je tekening voorzien van naam, leeftijd, adres en telefoonnummer (svp vermelden op de achterzijde) uiterlijk 13 januari in bij:
–            Erik Goossens                  Potaerdstraat 64                          Steyl
–            Marcel Thönissen           St. Sebastianusstraat 11              Steyl