In Memoriam

Frans Nieuws

 

Zondag 30 juli bereikte ons het droevige bericht, dat ons alom gewaardeerd lid Jannie Cremers op 65-jarige leeftijd is overleden.
Jannie was al geruime tijd ziek, maar tot op het laatst voelde hij zich nauw betrokken bij het wel en wee van Vv. De Kaetelaers.
Ondanks zijn slopende ziekte was hij ook nog aanwezig op de afgelopen jaarvergadering.

Jannie was sinds 1988 een zeer actief lid van Vv. De Kaetelaers.
Bij al onze activiteiten waren hij en zijn vrouw Lenie steevast aanwezig. Ze droegen gezamenlijk onze mooie vereniging een warm hart toe.
Jannie heeft zich onder andere verdienstelijk gemaakt voor de Steyler jeugdoptocht, waar hij ook verantwoordelijk was voor de uitgifte van de duuvelspakjes.
Binnen deze commissie werd ook een eigen clubje opgericht en wel de val-in-de-knöp-club. Onder het genot van een biertje werden de onderscheidingen van de jeugdoptocht voorzien van een mooi lint of koord.
Ook was Jannie vele jaren te vinden bij de kassa van onze diverse activiteiten en werd er door de technische commissie zelden vergeefs op hem een beroep gedaan als de handen uit de mouwen moesten worden gestoken.
Hij heeft verder jarenlang, maandelijks actief mee oud-papier opgehaald voor Vv. De Kaetelaers in de wijk Op de Heide.

We verliezen met Jannie een zeer trouw en hard werkend lid van Vv. De Kaetelaers en voor zijn grote inzet zijn we hem dan enorm veel dank verschuldigd.

We wensen Lenie, Ron, Erik en verdere familie ontzettend veel sterkte toe met dit grote verlies.

Bestuur, beschermheer en alle leden van Vv. De Kaetelaers.