In Memoriam: Toon Lamers

Remy Nieuws

 

Vandaag bereikte ons het droevige bericht, dat op 89-jarige leeftijd onze oud beschermheer en Golde Kaeteldrager, Dhr. Toon Lamers is overleden.

We herinneren ons Toon Lamers als een echte Steylerse verenigingsman met het hart op de goede plaats.
Toon bood altijd een luisterend oor en toonde zeer veel interesse in het reilen en zeilen van Vv. De Kaetelaers.
Ook na zijn actieve periode liet hij zich graag informeren hoe de verenigingszaken ervoor stonden.

Toon werd in 1981 benaderd door het toenmalige bestuur om de vacante positie van beschermheer in te vullen bij Vv. De Kaetelaers. Hij was op dat moment al lid van Vv. De Kaetelaers.
Een functie die Toon met verve vervulde en hem op het lijf geschreven was.
Voor Vv. De Kaetelaers was duidelijk, dat een beschermheer het bestuur met raad en daad bij zou moeten kunnen staan, maar ook moest een beschermheer in staat zijn deuren te openen op lastiger bereikbare plekken.
Gezien de maatschappelijke betrokkenheid van Toon Lamers, niet alleen op verenigingsgebied maar ook in de Tegelse politiek was deze functie hem dan ook op het lijf geschreven.
Samen met zijn vrouw Jo genoten ze van het beschermheerschap maar ook van de Steylerse Vastelaovend tezamen met het toenmalige bestuur onder voorzitterschap van  Dhr. Theo Tuithof.
Met diverse toenmalige bestuursleden werden mooie vriendschappen gesloten.

In 1998 besloot Toon Lamers het wat rustiger aan te gaan doen en hij legde zijn functie als beschermheer neer en werd hij door Vv. De  Kaetelaers benoemd tot honoraire consul, een eretitel maar toch met een raadgevende insteek.

In 1993 werd Toon Lamers reeds onderscheiden met De Golde Kaetel. Deze hoogste verenigingsonderscheiding werd hem toebedeeld voor zijn grote verdiensten voor de Steyler gemeenschap, maar in het bijzonder ook voor de verdiensten  voor Vv. De Kaetelaers.

We verliezen met  Toon ‘unne Kaetelaer in hert en neere’, maar bovenal verliezen we een hele, mooie en warme persoonlijkheid. Zijn humor en gevatheid zullen we nooit vergeten.

We zijn Toon Lamers zeer veel dank verschuldigd voor al het geen hij heeft betekend voor Vv. De Kaetelaers.

We wensen zijn vrouw Jo, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen bijzonder veel sterkte met dit voor hun grote verlies.

Beschermheer, bestuur en leden Vv. De Kaetelaers

Voorzitter                                                                 Secretaris
Ruud Leurs                                                               Erik Goossens