In Memoriam Jac. Thönissen

Frans Nieuws

Vandaag bereikte ons het droevige bericht, dat op 74-jarige leeftijd ons zeer gewaardeerd en alom gerespecteerd erebestuurslid én Golde Kaeteldrager,  Dhr. Jac. Thönissen is overleden.
Een trieste dag voor de familie, maar ook voor Vv. De Kaetelaers.

Jac. was Vors Lucifer van Vv. De Kaetelaers in 1978 en werd meteen lid van Vv. De Kaetelaers. Hij werd vrijwel onmiddellijk bestuurlijk actief voor ‘zijn’ vereniging.
In 2011 werd Jac. gehuldigd voor het 3 x 11 jarig lidmaatschap van Vv. De Kaetelaers en werd hij benoemd tot erebestuurslid.

In 1979 trad Jac. toe tot het bestuur van Vv. De Kaetelaers.
Hier heeft hij meer dan 33 jaar deel van uit gemaakt.  Diverse jaren heeft hij ook de functie vervuld van vice-voorzitter.
Jac. was zeer creatief en verzorgde veel schilder- en ontwerpwerkzaamheden voor diverse bühnes van zitting- en gala-avonden, maar ook voor andere balavonden die door Vv. De Kaetelaers werden georganiseerd.
Ook op technisch gebied droeg Jac. zijn steentje bij. Hij was van dichtbij betrokken bij de bouw van maar liefst 2 duuvelswagens.
In de jaren 80 was Jac. ook veelvuldig te vinden bij de legendarische kienavonden in Zaal Vriendenkring en was hij actief betrokken bij de STV-liedjescommissie.

Na zijn actieve bestuursperiode in 2013 ging Jac. het een beetje rustiger aan doen voor zover hij dit kon. Hij bleef echter in de weer voor Vv. De Kaetelaers.
Zijn grootste passie binnen de vereniging waren het Kaetelgerich en Vors Lucifer.
Tot en met het Kaetelgerich van 2015 heeft Jac. een zeer actieve rol in hier in gespeeld. Hij was jarenlang lid van het schrijverscollectief, maar ook zijn rol als Officier heeft hij tot en met 2015 vervuld.
Wie kent hem niet als de onverbiddelijke ‘hiër d’n Officier’?
Veelvuldig heeft hij meer dan terecht de verdachte veroordeeld ‘toét de kaetel’ .
Op zijn verzoek heeft Vors Lucifer uiteraard de vele vonnissen voltrokken.

Ook was Jac sinds 1979 mede verantwoordelijk voor het uitzoeken van de Vors Lucifer van Vv. De Kaetelaers.
Vele Steylerse jongemannen hebben van Jac. de historische en lang gehoopte vraag mogen ontvangen: ‘wils dow Vors Lucifer waere van Vv. De Kaetelaers? 
Grote jongensdromen werden vervuld.
Niet alleen werd Vors Lucifer uitgezocht en op zijn taak voorbereid, ook was  Jac.  verantwoordelijk voor het schminken van Vors Lucifer. Een helse klus gedurende het Vastelaovesseizoen, maar Jac. deed dit met veel verve en met veel passie.
Vanaf 1992 kwam hier ook nog eens de Jeugd Vors Lucifer bij.
Jac deed het graag. Dag na dag, jaar na jaar, maar liefs tot en en met 2014.

Maar daar stopte het niet voor Jac., hij bleef betrokken bij Vv. De Kaetelaers. Hij liet zich veelvuldig zien op de vele activiteiten die door Vv. De Kaetelaers werden georganiseerd.
Voor deze enorme inzet voor Vv. De Kaetelaers, maar ook voor andere Steylerse verenigingen werd Jac. in 2013 meer dan terecht benoemd tot lid in de Orde van de Golde Kaetel. De hoogst mogelijk onderscheiding binnen Vv. De Kaetelaers.
Hij was er niet de man naar om er mee te koop te lopen, maar we weten dat hij hier zeer trots op was.
In 2015 heeft het ook de koning behaagd om hem voor zijn vele verdiensten voor Vv. De Kaetelaers en de Steyler gemeenschap  te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.

De laatse jaren wisten we dat Jac. er niet meer bij kon zijn zoals hij dat zeker gewild zou hebben en dat zijn gezondheid te wensen overliet.
Echter op de Tollenstraat heeft hij toch nog een paar plezierige jaren mogen beleven.
Het was prachtig om afgelopen Vastelaovend met bestuur en joekskapel aanwezig te zijn op de Vastelaovend van de Tollenstraat, waar hij werd uitgeroepen tot prins van ’t Tolleriëk.
Hij genoot duidelijk van ons bezoek.

Als Vv. De Kaetelaers zullen we Jac. herinneren als een levensgenieter ‘pur sang’ met een groot hart voor het wel en wee van onze mooie vereniging. We zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor zijn grote betrokkenheid en onvoorwaardelijke inzet voor Vv. De Kaetelaers.

We wensen zijn vrouw Mariet, zijn kinderen Marcel en Mieke, Pascal en Mariska en zijn  kleinkinderen heel veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur,  beschermheer en leden van Vv. De Kaetelaers