In Memoriam Hay Hermkes

Frans Nieuws

Zondag 6 augustus bereikte ons het droevige bericht, dat op 70-jarige leeftijd ons zeer gewaardeerd erebestuurslid Hay Hermkes is overleden.
We herinneren ons Hay Hermkes as ‘unne echte Kaetelaer’ met het hart op de goede plaats.

Hay Hermkes kwam eind jaren ’70 als Plaggenhouwer uit Grubbenvorst op Steyl wonen en werd na enkele jaren besmet met het Kaetelaersvirus. In 1989 werd de stap dan ook gezet om lid te worden van Vv. De Kaetelaers. Later zou blijken dat Hay veel voor onze vereniging zou gaan betekenen.

Al in de beginjaren van zijn lidmaatschap als algemeen lid van Vv. De Kaetelaers werd duidelijk dat Hay meer zou willen betekenen voor de vereniging en werd hij in 1991 lid van het geüniformeerde bestuur van Vv. De Kaetelaers. Tot aan de dag van vandaag heeft Hay meer dan 30 jaar deze bestuursfunctie vervuld en is hij vorig jaar gehuldigd voor zijn 3x 11 jarig lidmaatschap.
Hay was altijd een plezierige bestuurder, die kritisch maar met respect deelnam aan de bestuursvergaderingen. Hij was binnen het bestuur en binnen de vereniging zeker een allemansvriend.
Hier kunnen wij als  Vv. De Kaetelaers alleen maar dankbaar en vol trots op terugkijken.

Hay was er de man niet naar om in het middelpunt te staan, maar aan de zijkant stond hij zijn mannetje. Jarenlang is hij voorzitter geweest van de technische commissie en onder zijn bezielende leiding is er richting gegeven aan alles wat met techniek te maken had.

Hay bouwde een enthousiast team van leden om zich heen die samen veel werk hebben verzet. Denk maar eens aan het opbouwen van bühnes, aankleding van de zaal, de duuvelswagen en meerdere projecten waar de handjes uit de mouwen moesten worden gestoken, zoals de Kaetelgerichten en Boétehels, die mede onder zijn verantwoordelijkheid zijn gebouwd. Een aantal jaren geleden heeft hij de voorzittershamer van de technische commissie overgedragen maar hij bleef zich actief inzetten voor zijn clubje.

Hoewel het de laatste jaren niet meer mogelijk was om actief deel te nemen probeerde hij altijd momenten te zoeken om te gaan kijken bij werkzaamheden van ‘zijn’ technische commissie.

Ook voor de Steyler jeugd heeft Hay veel betekend. Jarenlang was hij actief lid van het Jeugd Luciferskeuze Comité. Deze commissie zorgt jaarlijks voor een nieuwe hoogheid om de Steyler jeugd voorop te gaan.

Hieraan gekoppeld is natuurlijk ook onze jeugdcommissie. Ook bij deze hechte club jongeren was Hay zeer geliefd en hij stond altijd voor hun klaar. Hij genoot er van om samen met de Jeug Vors Lucifer en de jeugdcommissie op pad te gaan.

Hij ademde Vastelaovend en Kaetelaers. Zoals gezegd nooit op de voorgrond, maar heerlijk genietend van een pilsje aan de zijkant genoot hij alles overziend.
Velen onder ons kenden de gevleugelde uitspraak van Hay:

‘Alles Kump Good’

De laatste weken echter was er helaas ook het besef dat het niet helemaal goed zou komen.

Op veel te jonge leeftijd en veel te vroeg verliezen we in Hay een zeer gewaardeerde Kaetelaer die veel voor zijn vereniging Vv. De Kaetelaers heeft betekend.

Het doet ons dan ook goed en het sterkt ons, dat we op een extra ingelaste bestuursvergadering van 12 juli jl. hebben besloten Hay Hermkes te benoemen tot erebestuurslid, een titel die hij meer dan verdiend heeft.

We verliezen met  Hay ‘unne Kaetelaer in hert en neere’, maar bovenal verliezen we een hele, mooie en warme persoonlijkheid. Zijn humor en gevatheid zullen we nooit vergeten.

We zijn Hay Hermkes zeer veel dank verschuldigd voor al hetgeen hij heeft betekend voor Vv. De Kaetelaers.

We wensen zijn vrouw Anita, kinderen, kleinkinderen bijzonder veel sterkte met dit voor hun grote verlies.

Beschermheer, bestuur en leden Vv. De Kaetelaers

Voorzitter                                                               Secretaris

Ruud Leurs                                                             Erik Goossens