Traditie werd vereniging

In 1952, zeven jaren na de oorlog, werd de belofte om 25 jaar geen vastelaovend te vieren officieel opgeheven. Vele Tegelse en Steylerse vastelaovesvierders zochten hun heil elders om toch een graantje van dit volksfeest mee te pikken. Officieel weerhield niets Steyl er nu van om het Kaetelgerich opnieuw op te voeren en Vastelaovesvereiniging De Kaetelaers werd opgericht.

Met man en macht werd gewerkt aan een duivelswagen, die dienst deed tot 1980. Deze wagen bepaalde bijna dertig jaar het gezicht van De Kaetelaers en was ontworpen door kunstenaar Daan Wildschut. De originele drakenkop is in 1998 geheel gerestaureerd, en heeft een plaats gekregen boven de ingang van het Duuvelshome ‘Zaal Vriendenkring’.

Voorzitters
De eerste voorzitter was ‘Sjaak van de Pos’ (Jacques Driessen), later opgevolgd door Karel Aabels. Vanaf 1977 was de voorzittershamer maar liefst 2×11 jaar in handen van Theo Tuithof, die deze 1999 overgedroeg aan Erik Aarts. Na 11 jaar volgde in 2011 de huidige voorzitter Marcel van Heel. De voorzitter van De Kaetelaers wordt tijdens de vastelaovend ook wel ‘Opperduuvel’ genoemd.


De tekst gaat hier beneden verder

Gerechtshof

De traditie van het Kaetelgerich werd in ere gehouden: driemaal in de vijf jaar houdt het Gerechtshof, bestaande uit de officier, advocaat, griffier, aanklager, Vrouwe Justitia en Vors Lucifer, openbaar zitting. Zaken die in de ogen van de burgerij krom zijn, worden rechtgezet. De verdachten kunnen niet ontkomen aan een straf, zoals ‘D’m baom sjreuje…’ (de billen schroeien) of ‘de kaetel in…’ (vuurdood in de ketel). De vonnissen worden onder de bezielende leiding van Vors Lucifer door zijn duivelse onderdanen uitgevoerd.

Vors Lucifer

Elk jaar op vastelaoveszondag wordt een Vors Lucifer uitgeroepen, die één jaar lang heerst over de Steyler duivels. De eerste na-oorlogse Lucifer was Chris Helmes in 1952. De oorsprong van het Luciferschap vindt men echter al terug in de jaren ’20 en ’30. Officieel kunnen we alleen teruggrijpen op een foto uit 1939 van ‘Sjang van de Stevel’ (Sjang Driessen) als ‘Opperduivel’. Het ontstaan van de Jeugd Vors Lucifer is precíes bekend: in de jaren ’80 en ’90 werden een prinselijk jeugdtrio en een jeugd boerenbruidspaar in het leven geroepen in Tegelen, waarop Vv. De Kaetelaers niet achterbleef en in 1992 Ruud Smeets uitriep als eerste Jeugd Vors Lucifer.

Duuvelswagen

In 1981 ontwierpen Dré Peeters en Jac Thönissen, een prachtige duuvelswagen. Op 25 april 1988 brak echter een noodlottige brand uit in de stallingen, waardoor Vv. De Kaetelaers in één klap haar trots kwijt was. Met een succesvolle actieloterij ‘Help met gulle hangk, de Kaetel óet de brangk’ werd een beroep gedaan op de gulle bevolking. Eind 1989 werd gestart met een nieuwe wagen, van maar liefst 12×6 meter! Een fraai ‘dankjewel’ aan de Steyler bevolking. Deze wagen rijdt nog steeds, naar ontwerp van H. van Gerven renovatie op aangeven van Pascal Thönissen (2001): een duivelswagen, met een giftige Drakenkop.

1983: jubileum

Een hoogtepunt voor De Kaetelaers was ongetwijfeld de viering van het 100-jarig bestaan in 1983. Pierre Driessen, oud-regisseur Passiespelen, regiseerde dat jaar een grotesk Kaetelgerich op de Patersplak in Steyl. Hoewel de duivels graag de touwtjes in eigen handen houden, werden de teksten voor dit eeuwfeest van het Kaetelgerich speciaal laten schrijven door de heer Van Roessel uit Helmond. Een ander hoogtepunt dat jaar was de organisatie van het BCL-treffen, dat mede onder auspiciën van Stijlvol Steyl ’83 werd georganiseerd. Elk jaar organiseert een vereniging die aangesloten is bij de Bond Limburgse Canavalsverenigingen een feestweekend, met als hoofdmoot een optocht van alle deelnemende verenigingen. Op Steyl was dit in 1983 een ongekend succes, wat enerzijds te danken was aan het voortreffelijke weer, maar anderzijds ook aan het programma, dat klonk als een klok, met op zaterdagavond onder andere een optreden van de van tv bekende Mainzer Hofsänger.

Joekskapel De Kaetelaers

Een belangrijk feit in de historie van De Kaetelaers is de oprichting van een eigen blaaskapel in 1981. Onder de bezielende leiding van Thei Beijers ging een zeventiental jongeren aan de slag met toonladders en blaasoefeningen en al spoedig blies het gezelschap ‘Zônne gôjje…’. Voor het bestuur ging een lang gekoesterde wens in vervulling. In 1985 gaf Thei Beijers het dirigeerstokje over aan Twan Gubbels. Onder zijn leiding is de joekskapel uitgegroeid tot een prima blaaskapel, die overal de juiste toon weet te raken. Sinds 2000 staat Peter Kessels als dirigent voor de kapel, die zich met menige blaaskapel kan meten. Niet alleen ‘vastelaoves’-nummers, maar ook Duitse schlagers of Tsjechische blaasmuziek staan op het programma. Veel optredens worden dan ook buiten het ‘vastelaoves’-seizoen verzorgd en ook in Duitsland is men een graag geziene gast.

11 x 11 Jaor Sjteyler Kaetelgerich

Vv. De Kaetelaers heeft in het kader van 121-jarig bestaansjubileum van het vermaarde Sjteyler Kaetelgerich – samen met de Stichting 11 x 11 jaor Sjteyler Kaetelgerich – een groot jubileumfeest gevierd. Met onder andere de organisatie van het BCL-Carnavalstreffen in november 2004 in Steyl op de Patersplak en een hoogstaande opvoering van het Kaetelgerich in avondsfeer werd het een feest dat men zich nog lang zal heugen.

De Kaetelaers anno nu is een florerende vereniging met ongeveer 100 leden, actief in diverse commissies. Naast vele bals organiseren wij op vastelaovesdinsdag de jeugdoptocht die door de Steyler straten trekt en tweemaal in de vijf jaar volgt aansluitend een Kaetelgerich. De vereniging beschikt verder nog over een actuele website en publiceert regelmatig een fraai verenigingsblad: ‘De Zjwaegelaer’. Eenmaal per vijf jaar wordt de hoogste onderscheiding uitgereikt aan een persoon of instelling die Steyl en de Vasteloavend in het bijzonder een warm hart toedraagt: de Golde Kaetel. De nieuwe Ridder in de Orde van de Golde Kaetel zal in november 2018 geïnstalleerd worden.