Golde Kaetel 2023

Frans Nieuws

In een bijzondere vergadering van de voordrachtscommissie Golde Kaetel 2023 heeft de commissie unaniem een kandidaat voorgedragen voor de toekenning van de hoogste verenigingsonderscheiding van Vv. De Kaetelaers, te weten De Golde Kaetel 2023.
De Golde Kaetel, die slechts 1x in de 5 jaar wordt uitgereikt, zal worden uitgereikt aan:

Dhr. Kees van Hintem

De voordrachtscommissie is van mening dat Kees van Hintem een grote en onmisbare bijdrage heeft geleverd aan het verenigingsleven op Steyl, met name aan Vv. De Kaetelaers en voetbalcub FC. Steyl ’67, maar dat hij zeker ook maatschappelijk een grote bijdrage heeft geleverd aan de Steyler gemeenschap.
In 1992 werd Kees van Hintem uitgeroepen tot Vors Lucifer van Vv. De Kaetelaers. Een enorme eer voor Kees om vanuit de jubilerende voetbalvereniging FC Steyl ’67 dit Vastelaovesambt te mogen  vervullen.

Na zijn periode als Vors Lucifer werd Kees gegrepen door het Kaetelaersvirus en trad in 1993 toe tot het  bestuur van Vv. De Kaetelaers.

Hij werd vrijwel direct verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de jeugdoptocht en nam actief deel aan de bestuursvergaderingen.

Meer dan 30 jaar heeft Kees zitting genomen in dit bestuur om uiteindelijk in november 2023 een stapje terug te doen en zal toetreden tot het senaat van Vv. De Kaetelaers.

Ik heb het altijd met veel plezier en vol overgave gedaan omdat ik iets terug wou doen voor de fantastische periode van mijn Vors Lucifersschap in 1992’.

De commissies en werkzaamheden die Kees de afgelopen 30 jaar voor Vv. De Kaetelaers heeft  verricht zijn talloos en we zijn hem grote dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet en veelzijdigheid.

Zo is Kees sinds 2008 betrokken bij LKC, het Luciferskeuzecomité.  De schema’s om de persoon in kwestie meer dan 20 keer te transformeren tot Vors Lucifer worden door hem nauwgezet opgezet  en afgestemd met de schminkcommisie. Ook in de voorbereiding en begeleiding van Vors Lucifer speelt  Kees een belangrijke rol. Ook is zijn vrouw Wilmie van Hintem in deze een onmisbare schakel door er voor te zorgen dat de Luciferskleding altijd netjes is gewassen en gestreken.
Verder is Kees mede vanuit zijn professie nauw betrokken bij de technische commissie en heeft voor diverse stroomtechnische oplossingen gezorgd.

Kees is in 2013 toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van Vv. De Kaetelaers. Samen met de voorzitter en secretaris geeft hij de laatste 10 jaar richting aan het beleid van Vv. De Kaetelaers.
Hij is ook één van de initiators en medeoprichters van de Kaetelkidzz. Een platform waar mee De Kaetelaers willen uitstralen dat Vastelaovend voor alle leeftijden is. We denken dat dit naar de toekomst toe alleen maar vruchten kan afwerpen.

De jaarlijks Veurpoof, de interne opening,  wordt jaarlijks georganiseerd door de commissie waar hij sturing aan geeft.

De belangrijkste avond tijdens de Vastelaovend, De Duuvelsbal wordt al meer dan 20 jaar onder zijn voorzitterschap georganiseerd, alles met het doel de Steylerse bevolking een fantastische avond te bezorgen met als hoogtepunt de proclamatie van de nieuwe Vors Lucifer.

Binnen Vv. De Kaetelaers is Kees verder een echte regelaar, diverse ad-hoc zaken worden door hem opgepakt en altijd is er een positief-kritisch geluid ten aanzien van mogelijke veranderingen. Kees hecht groot belang aan de kernwaarden en historie van Vv. De Kaetelaers, maar beseft ook dat de tijdsgeest aan het veranderen is.

Onlangs heeft Kees samen met enkele andere leden van Vv. De Kaetelaers een eerste stap gezet richting de oprichting van een platform, dat zich bezighoudt met de geschiedenis en het juist documenteren van historische documenten en attributen binnen de vereniging.
Richting het jubileumjaar 2026 liggen hier stoute plannen.

Buiten Vv. De Kaetelaers zit Kees echter niet stil. Zoals gezegd werkt hij al zijn hele leven in de electro-technische branche, maar als hij na werk niet op pad is voor Vv. De Kaetelaers is hij welicht in de weer met de groenvoorziening op de Maasstraat. Onder zijn bezielend enthousiasme is er een team in de straat samen gesteld, wat er in overleg met de gemeente Venlo voor zorgt dat de Maasstraat, toch wel de entree van  ons mooie kloosterdorp er piekfijn uitziet.

Natuurlijk staat de Maasstraat ook bekend om de Venloop. De lopers beleven het, het publiek ziet het. De mooiste en meest enthousiaste straat om door te rennen tijdens de halve marathon is de Maasstraat. Ook hier heeft Kees een flinke vinger in de pap en is hij mede verantwoordelijk voor de schitterende aankleding tijdens de Venloop en is hij contactpersoon richting Stichting Venloop.

Alvorens actief te zijn geweest voor Vv. De Kaetelaers had Kees verenigingstechnisch zijn sporen al meer dan verdiend bij voetbalclub FC. Steyl ’67. Natuurlijk eerst zelfs als voetballer, maar later ook actief en betrokken als jeugdleider, en ook verantwoordelijk voor jeugdactiviteiten samen met zijn vrienden die inmiddels de ‘maondaagaovendclub’ vormen.

Ook bij FC. Steyl heeft Kees bestuurlijke verantwoording genomen. Veelal zoals eerder vernoemd verantwoordelijk voor jeugdzaken, maar ook was Kees nadrukkelijk betrokken bij de fusiegesprekken tussen FC. Steyl ’67 en Tiglieja. Nadat de fusie in 2004 leidde tot de Tiglieja-Steyl-Combinatie (TSC04), is Kees nog tot en met 2007 bestuurslid geweest van TSC04.

Bovenstaande argumentatie heeft er toe geleid, dat de voordrachtscommissie Golde Kaetel 2023 Dhr. Kees van Hintem unaniem heeft voordragen als Golde Kaeteldrager 2023.

het is meer dan verdiend dat de Golde Kaetel zal worden uitgereikt aan deze verenigingsman pur sang, zowel Vv. De Kaetelaers als Kloosterdorp Steyl zelf zijn hem zeer veel dank verschuldigd, mensen met een dergelijke staat van dienst zijn zeldzaam. Laat het ook een stimulans zijn voor jonge bestuurders en jonge leden binnen welke vereniging dan ook’ aldus de voordrachtscommissie.

De Golde Kaetel 2023 zal medio november worden uitgereikt.