Golde Kaetel voor KVW Steyl

Pieter Smeets Nieuws

In een bijzondere vergadering van de voordrachtscommissie Golde Kaetel 2018 heeft de commissie
unaniem een kandidaat voorgedragen voor de toekenning van de hoogste verenigingsonderscheiding
van Vv. De Kaetelaers, te weten De Golde Kaetel 2018.
De Golde Kaetel 2018, die slechts 1x in de 5 jaar wordt uitgereikt, zal medio november worden
uitgereikt aan:

Stichting Kindervakantiewerk Steyl.

De voordrachtscommissie is van mening dat Stichting Kindervakantiewerk Steyl al bijna 50 jaar een
onmisbare plaats inneemt in de Steyler Gemeenschap.
Stichting Kindervakantiewerk Steyl heeft zich in de beginjaren ’70 ten doel gesteld om ook kinderen,
die niet de mogelijkheid hadden om op vakantie te gaan, een leuke week te laten beleven in de
zomervakantie.

Als doelgroep is gekozen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Destijds had Stichting
Kindervakantiewerk Steyl nog te maken met verschillende scholen in de verschillende wijken. (oud
Steyl en Alland, het huidige Nieuw Steyl). Inmiddels nemen kinderen uit alle delen van de gemeente
deel aan kindervakantiewerk Steyl.
Het uitgangspunt is in de loop der jaren veranderd, en wordt álle kinderen een leuke week geboden
ongeacht afkomst en/of mogelijkheden.

Vele inwoners van Steyl van vroeger en nu hebben positieve herinneringen aan Stichting
Kindervakantiewerk Steyl omdat ze vaak of zelf deel hebben genomen aan de befaamde KVW-week
en/of dat ze als leider cq. vrijwilliger actief zijn geweest voor Stichting Kindervakantiewerk Steyl
Het is dan ook overduidelijk dat Stichting Kindervakantiewerk Steyl haar sporen binnen de Steylerse
Gemeenschap, meer dan verdiend heeft.

Bovenstaande argumentatie heeft er toe geleid, dat de voordrachtscommissie Golde Kaetel 2018
Stichting Kindervakantiewerk Steyl unaniem wil voordragen als Golde Kaeteldrager 2018.
De hoogste verenigingsonderscheiding van Vv. De Kaetelaers zal worden uitgereikt aan de voorzitster
van Stichting Kindervakantiewerk Steyl, te weten Mevrouw Miriam Joosten-Bessems.
De waardering én de titel komt echter ten goede alle vrijwilligers, die nu en in het verleden zich
verdienstelijk hebben gemaakt voor deze niet meer weg te denken organisatie binnen de Steyler
gemeenschap.