Foto’s gezocht!

Frans Nieuws

Op zaterdag 20 november organiseert Vv. De Kaetelaers wederom het ‘wereldberoemde’ Steyler Kaetelgerich. De traditie van ’t Kaetelgerich gaat terug tot 1883, het jaar dat deze ludieke rechtbank voor de eerste keer in Steyl ‘recht sprak, wat krom is’. De historie van ’t Kaetelgerich en onlosmakelijk hieraan verbonden de geschiedenis Vv. De Kaetelaers, betreft een bijzondere traditie die uniek is in de vastelaoveswereld.

Binnen Vv. De Kaetelaers is sinds een aantal maanden een groep enthousiaste leden begonnen de geschiedenis van ’t Kaetelgerich en Vv. De Kaetelaers te documenteren en in kaart te brengen door materialen, verhalen en foto’s te verzamelen. Het betreft een initiatief waarmee men de komende tijd ook vaker naar buiten hoopt te treden middels ‘weetjes en bijzonderheden’, maar mogelijk ook om aanvullende informatie op te vragen. De komende weken staat voor Vv. De Kaetelaers, ‘t Kaetelgerich centraal en gaat men specifiek aandacht schenken aan de rijke historie ‘t Gerich.

Wat is er in dit geval leuker, dan oude analoge foto’s van ’t Kaetelgerich te bekijken, herinneringen op te halen en deze te delen! We doen daarom via deze weg een oproep om in oude foto-albums op zoek te gaan naar foto’s die in de loop van de jaren van ’t Kaetelgerich zijn gemaakt. Foto’s kunnen via geschiedenis@kaetelaers.nl ter beschikking worden gesteld aan Vv. De Kaetelaers om deze unieke gebeurtenis door de jaren heen in beeld te brengen. Tevens het verzoek om eventuele bijzonderheden (jaartal, Vors Lucifer, naam verdachten, namen rechters en mogelijk persoonlijke herinneringen) toe te voegen aan uw reactie via mail.

We kunnen ons echter voorstellen dat foto’s in een album zitten en zodoende niet gemakkelijk beschikbaar gesteld kunnen worden. Stuur ons ook in zo’n geval a.u.b. een bericht via geschiedenis@kaetelaers.nl . We nemen dan contact op om thuis een foto van deze foto(‘s) te komen maken.

Vv. De Kaetelaers zal de aangeleverde foto’s archiveren om hun historie visueel in kaart te brengen en als uithangbord te kunnen gebruiken om het unieke karakter van de Steyler vastelaovend ook in de toekomst uit te kunnen blijven dragen.