6 vraoge aan Vors Lucifer 2024 – vraog 6

Frans Nieuws

Vraag: Wat is dien alleriërste vastelaovesherinnering?

Antwoord: Det weit ich nog good, det waas nao d’n optoch in de zaal renne en rouse met mien sjoélvriendjes