6 vraoge aan Vors Lucifer 2024 – vraog 3

Frans Nieuws

Vraag: Wat duis-se in diene vreejen tiéd?

Antwoord: Bohhh… des te vuúl öm heej op te neume. Maar ich bön veural gaer bezig.