6 vraoge aan Vors Lucifer 2024 – vraog 1

Frans Nieuws

Woë dingkse as iërste aan beej ’t waord ‘vastelaovend’?

Antwoord: Vur mich is det ein groet fiés met femilie, vrinde en bekende. Altied wir leuk um idderein taege te komme.