Voorzitterswissel

Pieter Smeets Nieuws

Tijdens de jaarvergadering op vrijdag 19 mei jongstleden is Ruud Leurs met algemene stemmen gekozen tot onze nieuwe voorzitter. Hij volgt daarmee Marcel van Heel …